torsdag den 31. maj 2012

Er Digitaliseringsstyrelsen i slæbegear?Med omorganiseringen af vitale dele af de organisationer, der tidligere stod for hver sin del af moderniseringsprogrammet og af digitaliseringen af det danske samfund var vi mange, der håbede, at en koncentration af indsatsen i en egentlig digitaliseringsstyrelse ville have en positiv effekt.
Hvor VTU's IT- og Telestyrelsen havde en rådgivende funktion, som det tydeligst kom frem med Hvidbogen for offentlig IT-arkitektur, burde Finansministeriet alt andet lige have en større magt til at gennemføre forandringer i stedet for at rådgive.
Og at overskriften på digitaliseringsstrategien er forsynet med ordene: Regeringen, kommuner og regioner samarbejder om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015.Regeringen, kommuner og regioner samarbejder om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015
lyder godt, men skjuler over at KL gennem KOMBIT tilsyneladende kører egne løsninger, ligesom Regionerne har haft rigeligt at gøre med at konsolidere op til 5 EPJ-systemer i den enkelte region.
Samtidigt er visionerne om Statens IT skruet gevaldigt ned, IT arkitekter er alle fyret, og Statens IT ligner nu mest et forsøg på at genopfinde Datacentralen af 1959.

Man kan fortsat hente god inspiration i andre lande, og jeg er sikker på at Lars Frelle kigger langt efter f.eks. USA, der dn 25. maj lancerede en en ny Digital Government Strategi under overskriften:
Bulding a 21st century to better serve the American people”. Sidste år var USA først med at lancere en samlet strategi for anvendelse af Cloud-teknologi, og i år går man skridtet videre.
Målsætningerne er delt i 3 dele:

Enable the American people and an increasingly mobile workforce to access high-quality digital government information and services anywhere, anytime, on any device”

Ensure that as the government adjusts to this new digital work, we seize the opportunity to produce and manage devices, applications, and data in smart, secure and affordable ways”

Unlock the power of Government data to spur innovation across the Nation and improve the quality of services for the Maerican people”

Det mest forrygende i den sammenhæng var nok måden at lancere strategien på i m af en høj-energisk præsentation af den nye Chief Information Officer for US, Steven van Roekel, assisteret af Chief Technology Officer Todd Park. Se videoen fra 'TechCrunch Disrupt' konferencen.

På konferencen præsenterede de 2 herrer de 5 hovedelmenter, der skal opfylde målsætningerne:
  1. My.Gov – Til erstatning for 40-50.000 offentlige hjemmesider satser man nu på konsolidering, overblik, ease of use og tvungen åbning af eksisterende offentlige løsninger, så man kan udvikle løsninger i samarbejde med kreative IT folk, der hyres ind som fellows i en periode på op til 12 måneder for at producere prototyper af løsninger, der skal gøre det let for borgerne at finde og bruge relevante data på tværs af myndigheder og systemer.
  2. '20% Campaign' – Afskaf kontantbetalingerne og brug mobilen som betalingsmiddel i mindst 20% af alle offentlige systemer, der i dag deler penge ud til borgere eller ansatte. Løsningen gælder ikke mindst betalinger i udlandet, sociale udgifter og alle steder, hvor man ved at fjerne kontanter og gå over til sikre betalinger reducerer røverier, korruption og sparer en masse omkostninger.
  3. RFP-EZ – Request for Proposal – Made Easy. En total revision af tyngende udbudsregler, der gør op med den offentlige risiko aversion, der dels fremskynder store udbud i 100 millioner dollars-klassen, der ender med at koste 4 gange så meget, og som dels indeholder alle mulige ansvarsfraskrivelser for de offentlige opdragsgivere, så kun 2-3 verdensomspændende firmaer kan byde på opgaven. Sammen med kulturen om 'Not Invented Here' skal der ske en total ændring af udbudsprocesserne, så små og innovative virksomheder kan byde på overskuelige dele og mevirke til at starte en agil udviklingskultur.
  4. 'Blue Button' -konceptet – anvendes nu for at give krigsveteraner adgang til egne sundhedsdata ved et enkelt klik. Man havde ventet 50.000 veteraner ville have adgang den første uge – men en million veteraner understreger behovet for et 'one click government'. (Vi er her en del foran med sundhed.dk må man med nogen stolthed indrømme)
  5. Open Data Initiatives – Invitere 100-200 udviklere til at deltage i et 6-12 måneders 'fellowship' projekt, hvor de får åben adgang til alle offentlige data, der ikke er beskyttet af persondatalov eller er militære hemmeligheder. På 6 måneder skal de så skabe prototyper, og de bedste/mest borgervenlige får så yderligere funding til at blive udviklet.
Open Government har længe været et mantra i USA, og begreber som accountability og transparency kædes derfor naturligt sammen med ønsket om at få offentlig adgang til offentlige data – både når det gælder økonomiske data men også traditionelle registre. Det var derfor en vigtig brik i den nye strategi, at Repræsentanterners hus i april eenstemmigt vedtog ' The Data Act', som stiller krav om åben adgang og åbne formater for alle offentlige data. Det er altså ikke en hvidbog til anbefaling, men et direkte lovkrav.

Hele strategien har et klart borgerfokus og et fokus på at etablere et frugtbart samarbejde medllem den offentlige sektor og den kreative del af den amerikanske IT Verden.

Digitaliseringsstrategien i Danmark taler om 3 områder:
  • Slut med papirblanketter og brevpost
  • Ny digital velfærd
  • Tættere offentligt digitalt samarbejde 


    I alle 3 delstrategier læser man ordet 'effektivisering', og der er ikke meget tilbage af den oprindelige strategi om borgeren i centrum eller åbne offentlige data. Og ikke en lyd om hvordan man kan anvende nye løsninger som cloud computing, mobile løsninger, sociale tjenester eller for den sags skyld Open Source. Det er også vanskeligt at forestille sig at en bedre satsning på innovative, nye virksomheder (hvoraf mange er Open Source leverandører) hvis udbudsreglerne om K01 og K02 rigoristisk håndhæves. Jeg kan her henvise til Martin von Haller Grønbæks udmærkede indlæg i Market om offentlige udbud. Lad os få en RFP-EZ løsning i Danmark!

 Åbne Offentlige data er gemt godt væk, i stedet koncentrerer man sig om 'fælles grunddata'.
Det er naturligvis yderst fornuftigt, men vil snarere give anledning til fornyede konsulentudbud om           konsolidering end lukke op for kreative nye tiltag, hvor små virksomheder kan demonstrere prototyper ovenpå de eksisterende datakilder.