fredag den 9. maj 2008

Københavns Kommunes projekt om 'Det gode Ældreliv'

Møde i Bellacentret den 6.5


(se http://www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk/aeldreliv)

I forbindelse med udstillingen af hjælpemidler til handicappede 'Health & Rehab' i Bellacentret, afholdt Københavns Kommune en briefing om de projekt, der under midlerne fra 'Brugerstyret Innovation' har fået tildelt 5.3 mio til at identificerede nye muligheder for at forbedre tilværelsen for ældre. Kommunen har udset sig plejehjemmet 'Sølund', og præsenterede resultatet af en første 'behovsundersøgelse', der kortlagde hverdagen og problemstillingerne for beboerne.De er typisk over 80 år, bor i gennemsnit 3 år på plejehjemmet.

På mødet præsenterede kommunen ønserne om frem til 2011 at kunne lave et samarbejde med et antal private virksomheder, der med hjælp af kreative teknologier og nye serviceideer kunne forbedre tilværelsen - og - må man formode - også kunne imødegå det stigende behov for arbejdskraft, som er uundgåeligt, samtidigt med at omkostningerne konstant er under pres.Under diskussionen fremgik det, at man dels havde tænkt på at indrage hele behandlingsforløbet også - så selv om beboerne ikke direkte så det som et problem, var hele medicineringsspørgsmålet klart af interesse. (Fejlmedicinering, udskiftning af medicin, sikkerhed for at den er indtaget etc.).

Og på spørgsmålet om de ældre havde ytret ønske om en let mulighed for at kommunikere med omverdenen,børnebørn eller tidligere vennekreds, svarede man også meget positivt, at det ville man gerne se på.Der var også forståelse for, at selvom plejehjemmet med dets 300 beboere udgør et 'beskyttet' testcenter, så forstod man godt, at private virksomheder nødvendigvis måtte satse på løsninger, der havde et bredere marked, herunder f.eks. kronikere i eget hjem (diabetes, COLD, Astma, Hypertension, Gigt, Depression, faldtendens..)Forløbet bliver nu at de virskomheder, der er indbudt - herunder IBM -kan komme med gode ideer og tilhørende forslag til projektforløb. Peter Lundkvist fra ACURE og jeg følger forløbet og vurderer hvilken rolle IBM kan have i dette .

Sammenholdt med det langsigtede behov for at hjlpe folk til at blive boende i eget hjem længst muligt, er ideen om at teste løsninger på et plejehjem, for beboerne er absolut svage, måske ikke så optimal, på den anden side tvinger sådan et projekt jo til at være meget omhyggelig med en pædagogisk udformning af løsningerne, så det bliver så simpelt som muligt. Og så har projektet jo den fordel, at der her konstant er personale omkring patienterne, så eventuelle 'børnesygdomme' i løsningerne vil kunne overvåges og afhjælpes.
Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af dette projekt.


Se link til udstillingen i Bellacentret : http://www.rehab-scandinavia.com/index2.asp

Ingen kommentarer: