fredag den 9. maj 2008

Beredskabssymposium - når krisen kradser..

Torsdag den 8. maj afholdt Forsvarsministeriet og Militærteknisk Forening sammen med ingeniørforeningen i Danmark en konference med fokus på samordning af det danske katastrofe-beredskab. I sig selv en overraskende debat, da Terma sammen med Økonomistyrelsen i disse måneder er i færd med at rulle SINE-kontrolrumsløsninger ud. Terma's løsning, der spiller sam-men med Intergraphs GIS_løsning, vedrører styring og koor-dinering af TETRA-nettet, der iøvrigt leveres af Motorola, der vandt selve radiokommunikationsnettet for en 8+2 årig periode.

SINE er radiokommunikation mellem indsatsenheder fra de 'Blå Blink', men giver altså, som Forsvarsministeriet åbenbart er helt enige i, ikke svaret på nonnens bøn om hvordan man skaber et samlet overblik på tværs af de 135 krisestabe, der i en national katstrofesituation kommer i spil.

Dette forhold var vi i Teknologirådets bestyrelse meget opmærksom på, og der er udgivet to rapporter om emnet, den første hed: Katastrofeberedskabet mangler klar kurs: http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=1376&language=dk&category=6&toppic=kategori6
og den anden efter en konference i Januar med titlen: Danmarks nye katastrofeberedskab under lup - en lang række tiltag er nødvendige, hvis SIkkerhedsNEttet skal leve op til forventningerne: http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=1474&language=dk&category=6&toppic=kategori6

Det var heller ikke en del af Økonomistyrelsens kravspecifikation, der koncentrerede sig om selve Tetra-nettet og de faste kontrolrum. Til brug for tværgående kommunikation ved hjælp af internet-teknologi har IBM den såkaldte VoC-løsning, der bygger på IBM's collaboration Suite og Dynamic Team Management/Tivoli Directory Integration, der gør det muligt dynamisk at sammensætte diskussionsgrupper og etablere virtual teams rooms mellem medarbejdere, der sidder i adskilte organisationer, og som i en krisesituation skal samarbejde. Løsningen er implementeret i en række steder i USA (New Jersey Police, Missouri), har været anvendt i forskellige sammenhænge, bl.a. til Olympiaden i Athen, VM i fodbold i München og er nu i efteråret blevet installeret som basis for emergency operations i Sydafrikas hovedstadsprovins.

Mødet i IDA var særdeles interessant, det fremgik at forsvaret ikke ser SINE som noget som helst endegyldigt svar på behovet for fælles situationsoverblik og kommunikation, især Vicebrandchef Søren Brydholm fra København havde de store visioner om dynamisk kommunikation, men også Hjemmeværnets repræsentanter og Michael Flagstad fra forsvarskommandoen havde interessante synspunkter.

Af debatten blev det meget klart, at der er et behov for hurtigt at identificere løsninger, der kan skabe overblik, hvor man nemt kan få adgang til beredskabsplaner, og hvor man kan benytte det operative system også til at gennemføre omfattende øvelser.

Det var en overraskelse for flere, at de nationale sundhedsmyndigheder ikke har sæde i de to øverste krisestabe, og at man på lokalt niveau ikke har faste repræsentanter. Overlæge Annlize Troes fra Sundhedsstyrelsen redegjorde fint for hvilke opgaver, der ville være vigtige: fugleinfluenza, husdyrepidemier, andre epidemier m.v.

Der er ingen tvivl om at behovet for tværsektoriel kommunikation, herunder ikke mindst at kunne inddrage kommuner og sygehuse samt hele transportsektoren og forsyningssektoren i et fælles kommunikationsnetværk, kommer til at spille en meget stor rolle i debatten fremover.
Et af de tilbagevendende problemer er, at militæret og efterretningstjenesternes netværk skal være fysisk adskilt fra ekstern adgang, og indtil en reel teknisk løsning er fundet, er det altså ret vanskeligt at dele billeder, video, kort information.

Ingen kommentarer: