torsdag den 11. februar 2010

Om Danmarks første computer - Af Kai Mortensen, tidl. IBM


Jeg har fra Kai Mortensen, pensioneret servicetekniker fra IBM , modtaget denne herlige beskrivelse af SASCO I - og om de første 'rigtige' computere i Danmark:

SASCO I systemet bestod grundlæggende af 2 stk IBM 1410 computere.

Disse var tredje og fjerde IBM 1410 systemer i Danmark,

og blev ikke efterfulgt af flere.

Første og anden IBM 1410 system blev installeret i 1962 hos henholdsvis Dansk Folkeforsikring på Otto Mønsteds Plads og hos den daværende Handelsbanken på Frederiksholms Kanal, begge i København.

Dansk Folkeforsikrings var den første, og blev dengang udråbt som Danmarks første computer.

Den blev hentet på IBM's fabrik i Essonnes ved Paris under megen presseopmærksomhed i en specielt luftaffjedret lastbil, som ikke var almindelige dengang, og som var overmalet med hvad dens last var, og ”Danmarks første Computer”.

Dansk Folkeforsikrings direktør fulgte lastbilen på hele turen i sin egen bil.

Begrundelsen for at kalde den for den første computer var, at den som den første kunne multiplicere og dividere direkte, og ikke blot addere og subtrahere på samme måde som tidligere regnemaskiner, og som også mekaniske regnemaskiner gjorde det.

Om begrundelsen var rigtig, skal jeg lade være usagt, men for commercielle computere passer den formentlig.

Den blev dog næsten omgående overgået af en IBM 7070 hos Datacentralen.

SASCO I systemet blev også bygget på fabrikken i Essonnes, og måtte til formålet udbygget med funktioner til at kommunikere med reservationsterminaler (agentsæt), fjernskrivere og skrivemaskineterminaler.

Begge systemer blev opstillet på fabrikken i 1963, og et større udviklings- og testarbejde på såvel hardware som software blev påbegyndt.

Software blev udviklet af vor kollega fra system engineering, Søren Brandt.

1410-enheden bestod normalt af 4 sammenbyggede skabe, hvoraf det første indeholdt strømforsyningen, og det andet hukommelsen, som kunne være på enten 40K, 80K eller 100K 8-bit tegn. Vi startede med 80, og endte med 100K.

SASCO I systemet måtte imidlertid udvides med et ekstra skab, som blev propfyldt med førnævnte specielt udviklede netværksfunktioner.

For at kunne skifte netværket mellem de to computere blev der også udviklet en speciel omskifterenhed til formålet.

På billedet øverst kan man se, hvordan elektronikken i IBM's 14xx og 70xx systemer så ud dengang. Kortene havde trykte kredsløb på bagsiden, men forbindelsen mellem kortene skete med kobbertråde, som vikledes om de pinde, man ser forneden.

På grund af disse specialiteter var vi fire serviceteknikere fra Danmark, som blev koblet på projektet i december 1963 for at lære systemet at kende, og deltage i arbejdet til det var færdigudviklet omkring maj måned 1964. Foruden undertegnede var det Per Løve, Keld Nielsen og Ole Truelsen.

Det færdige resultat blev herefter transporteret til Danmark, og installeret i Københavns Lufthavn.

På det tidligere publicerede billede af SASCO CENTREt på denne Facebook-gruppe sidder personen til højre i billedet ved betjeningskonsollen til den ene 1410, og modsat ham står konsollen til den anden 1410 med bagsiden til.

Imellem de to konsoller sidder en kollega ved en skrivemaskineterminal med ovennævnte omskifterboks overfor sig.

Længere til venstre ses en række båndstationer, hvoraf de to længst til venstre er papirbåndststioner, som kan læse såvel 5-spors som 8-spors papirbånd.

Desuden havde centret 2 stk IBM 1403 kædeprintere og 2 stk 2540 kort-læser og -huller.

Endelig havde anlægget 2 stk IBM 1301 pladehukommelser. De kom fra USA og var derfor bygget til 60 hertz strøm, så for at klare dette blev 2 stk roterende omformere installeret på loftet over maskinstuen sammen med kølemaskiner m.v.

Teknikken på disse var en videreudvikling af IBM's 305 RAMAC, og i modsætning til denne var 1301 forsynet med et læse- skrivehovede for hver pladeside som vist på fotoet til venstre herunder.

Hver 1301 kunne rumme utrolige 50 millioner 8-bits tegn.

Da udviklingen løb fra 14xx og 70xx systemerne blev IBM's 1410'ere udskiftet med Univac computere til flyreservation.

Venlig hilsen

Kai Mortensen

NB: En gruppe SAS-veteraner har lavet en hjemmeside med deres side af SASCO-historien på http:/www.g-hit.dk/historie.htm


3 kommentarer:

Jakob I. Pagter sagde ...

Hvad med DASK og GIER. Var de ikke ligeså tidlige?

Søren Duus Østergaard sagde ...

Jamen forskellen er, at DASK, der kom før, ikke havde indbygget assemblerkode for division og multiplikation. 1400-serien var den første der havde det i selve instruktionssættet. De andre måtte addere eller subtrahere for simulere det.

Rolf Lehrmann sagde ...

Herlig historie. Jeg bestyrede og underviste i mange år med baggrund i scrapbogen, som blev lavet i forbindelse med 1410-ens bestilling, ankomst og ibrugtagning på DFFA (Dansk FolkeForsikringsAnstalt)og fortalte bl.a. at maskinen skulle hasteindhentes til DK for at komme ind i landet før OMS-en (bemærk ikke MOMS men OMS) på 3% blev indført. Med 1410-en i hus kunne selskabet gå over til at udsende girokort i stedet for at have inspektører til at indsamle præmier på arbejdspladserne. Det sparede 700 arbejdspladser, så maskinen tjente sig mangefold hjem. Og den var så kraftig (!), så man kunne leje kapacitet ud.
Se det var tider.
Rolf Lehrmann, tidl. systemudvikler i Absalon-Skandinavia-DFFA.